Moeilijke vragen?

Geplaatst door

Kinderen kunnen ons soms ontzettend verrassen met hun vragen en opmerkingen. Soms doet een vraag van je kind, of een leerling op school je compleet stil staan, of je eigen opvatting heroverwegen. Vragen kunnen dan ook heel leuk zijn, maar hoe ga je om met lastige vragen van kinderen? Wat vertel je ze over de dood, hoe leg je uit wie God is? En misschien nog wel belangrijker: hoe kom je erachter wat jouw kind of leerling eigenlijk bedoelt met de vraag? In dit artikel sta ik kort stil bij de diverse stadia in de vragen die kinderen stellen, en geef ik een paar tips over de manier waarop je hiermee om kunt gaan.

Korte theorie
Wie kijkt naar de ontwikkeling van kinderen, zal zien dat het per leeftijdscategorie of levensfase verschilt hoe kinderen naar het geloof kijken, en wat zij hieruit halen. Dit besprak ik al eens in een artikel over geloofsontwikkeling. Deze ontwikkeling is ook van invloed op het soort vragen dat kinderen stellen. Grofweg gezegd kun je kinderen op dit gebied verdelen in peuters, kleuters en schoolgaande kinderen.

1. Peuters
Peuters  (kinderen van een jaar of 2-3) komen op een gegeven moment in de ‘waarom-fase’. Een fase waarin zij de wereld proberen te begrijpen, door zoveel mogelijk vragen te stellen over dat wat ze zien, horen, ruiken en voelen. Zo kunnen zij nieuwe dingen in de context van dat wat ze al kennen plaatsen. Ook over het geloof zullen de peuters (verrassende) vragen stellen. Denk aan vragen als: Heeft God wel eten en drinken in de hemel? Werd het lieveheersbeestje niet vertrapt door de olifant op de ark? Etc.

Let op dat je bij het antwoord geven geen abstracte antwoorden geeft: link het geloof aan zaken die ze herkennen, en geef korte en heldere omschrijvingen. Het is daarbij belangrijk dat je jouw kind laat weten dat het elke vraag mag stellen, en dat je hier serieus antwoord op geeft. Al lijkt de vraag gek of grappig voor jou, het is een vraag waar je kind daadwerkelijk mee rondloopt. Stelt je kind (zoals sommige peuters doen) volcontinu vragen? Spreek dan eventueel een soort ‘vragenmomenten’ af.

2. Kleuters
Dan komt de volgende fase: de kleutertijd, de periode waarin kinderen nog dol zijn op verhalen, nog magisch denken en vol verwondering kunnen luisteren naar dat wat ze horen op zondagschool of tijdens godsdienst op school. Dit is een periode waarin je zoveel mogelijk moet voorlezen, al is het goed er op te letten dat je verhalen kiest die geen angsten oproepen.

Vragen die in deze periode opkomen hebben niet zozeer te maken met de echtheid of details van de bijbelverhalen, maar eerder over grotere onderwerpen als: komt iedereen wel in de hemel? Of: wat voor straf krijg ik van God als ik iets slechts doe? Kinderen zullen in deze fase ook leren dat niet iedereen denkt zoals zij, en – zeker door bezoek van vriendjes of een sportles – dat niet alle mensen naar de kerk gaan of in God geloven.

In deze fase is het belangrijk om te achterhalen waarom je kind een bepaalde vraag stelt. Zo kan het zijn dat er op school iets is gebeurd wat een vraag heeft opgeroepen, of is je zoon of dochter bang geworden voor iets, door een verhaal in de bijbel. Stel daarom eerst vragen over het waarom van de vraag, voordat je een bepaalde uitleg geeft.

3. Schoolgaande kinderen
De laatste fase is die van de schoolgaande kinderen, of te wel; de kinderen van 7 – 12. De kinderen die in deze fase zitten, leren op school om kritisch na te denken over dat wat ze horen en zien. Ze zullen daarom ook kritisch nadenken over het geloof, en hier vragen over stellen.

Het kan voorkomen dat je in deze periode vragen krijgt, waar je zelf geen antwoord op hebt, of die je persoonlijk raken. Het is daarom goed om zelf goed na te denken bij wat je gelooft, en waar je voor staat. Weet je het antwoord niet? Scheep je kind dan niet af met een ‘geen idee’.  Ga eventueel samen met je zoon of dochter op zoek naar het antwoord: lees teksten op het internet, zoek iets op in de bijbel, of ga langs bij een predikant.

Welke moeilijke vraag heb jij wel eens gekregen van jouw kind(eren)?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *