Triple P: Positief opvoeden

Geplaatst door

Een tijdje terug schreef ik een artikel over het opvoeden aan de hand van de klassieke triple R: Rust, reinheid en regelmaat. Naast deze klassieke opvoedstijl, zijn er nog vele andere opvoedmethode’s ontwikkeld. Vandaag deel ik met jullie de visie van de ontwikkelaars achter Triple P opvoeden, een opvoedstijl gericht op positiviteit en het verminderen van gedragsproblemen. Lees snel verder voor meer informatie over deze methode. 

Triple P is een van oorsprong Australisch concept, en staat voor the Positive Parenting Program. Het programma is in eerste instantie gericht op de preventie van psychosociale problemen bij kinderen, door het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders. Daarnaast is het programma gericht op de ontwikkeling van zelfredzaamheid en veerkracht bij de kinderen, en tevredenheid en zelfvertrouwen in de opvoeding bij de ouders.

De methode gaat uit van vijf basisprincipes:
– biedt een veilige en stimulerende omgeving
– leren gebeurt door positieve ondersteuning
– hanteer aansprekende discipline
– heb realistische verwachtingen van het kind
– zorg als ouder goed voor je zelf.

Deze basisprincipes worden in het programma uitgewerkt in 17 verschillende opvoedvaardigheden. Deze zijn gericht op het bevorderen van positief contact en gedrag, het hanteren van ongewenst gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn het tonen van genegenheid, het overdragen van basisregels en het gebruik maken van spontane leermomenten.

Aan de basis van het Triple P programma liggen diverse theorieën zoals de populatiegerichte aanpak van Biglan (1995), de sociale interactietheorie van Patterson (1982) en de zelfredzaamheid theorie van Bandura (1982). Daarnaast zijn verschillende theorieën over gedragsbeïnvloeding en gedragsvergadering, en kennis over de ontwikkelingspsychologie  geïncorporeerd in de methode.

De effectiviteit van het programma is op diverse niveaus bewezen, in Nederland is het programma onder andere ingezet door het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-Instituut.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de Triple P methode? Hebt u vragen over de effectiviteit of toepassingen bij de jeugdzorg? Kijk dan eens op de website van het programma, of lees meer in één van de artikelen uit de korte literatuurlijst hieronder. 

Literatuurlijst
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist 37:2, 122-147.

Biglan, A. (1995). Translating what we know about the context of antisocial behaviour into a lower prevalence of such behaviour. Journal of Applied Behaviour Analsis 28:4, 479-492. 

Graaf, I. de, en Bohlmeijer, E. (2006). Triple P; positief pedagogisch programma. Opvoedingsondersteuning ter preventie van (ernstige) gedragsproblemen bij kinderen. Proces-evaluatie. Utrecht, Trimbos-instituut.

Patterson, G.R. (1982). Coersive family process. Eugene, OR, Castalia Press.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.