Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede (2)

Geplaatst door

_RIN4087De raad van kerken werkt sinds de laatste wereldbijeenkomst in 2014 met het jaarthema Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. De komende jaren staan dan ook vele activiteiten in het teken van dit thema. Activiteiten die in samenwerking met verschillende denominaties worden uitgevoerd, en in samenwerking met diverse instanties als PAX. In dit artikel geef ik jullie iets meer achtergrond informatie

Op de laatste worldcouncil van de wereldraad van kerken is zoals gezegd, afgesproken om in de komende tijd actief aan de slag te gaan met het thema: een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Zij verwoorden dit zelf als volgt:

Het doel van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede is een eerlijk antwoord te zoeken op wat de wil van God zou kunnen zijn met de wereld.

Daarbij onderscheidt men drie vormen van pelgrimage:
1. Het delen van gaven (de via positiva)
2. Het bezoeken van gekwetsten (de via negativa)
3. Het veranderen van onrechtvaardigheden (de via transformativa).

Deze drie vormen moeten de komende jaren in de praktijk uitingsvormen krijgen. Een voorbeeld hiervan was de walk for peace die op 20 september jl. werd gelopen. Jong en oud, gelovig en ongelovig liepen hier samen om aandacht te vragen voor de situaties in oorlogsgebieden en te pleiten voor een vreedzamere samenleving.

Hoewel dit nog maar een klein begin is van de mogelijke acties en activiteiten die er kunnen worden uitgevoerd, is het een start. Wanneer er nieuwe activiteiten op de planning staan, dan zal ik dit natuurlijk aangeven. Hebben jullie zelf een actie met de kerk, of willen jullie iets organiseren maar kunnen jullie daar wel hulp bij gebruiken? Laat het in een reactie weten!

Tot slot wil ik nog met jullie de volgende uitspraak van de wereldraad delen:
‘Pelgrims onderweg zijn in beweging met een lichte bepakking omdat ze leren dat alleen het essentiële en noodzakelijke telt. Ze staan open voor verrassingen en zijn bereid om te veranderen door de ontmoetingen en uitdagingen onderweg. Iedereen die met ons meegaat met een open hart en een open geest zal worden verwelkomd als een metgezel’.

Via deze link vinden jullie het boekje Een Pelgrim op pad van de raad van kerken.

Via deze link lezen jullie een blogbericht dat ik eerder naar aanleiding van het oecumenische jongerenweekend schreef.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.