Tweetalig opvoeden

Geplaatst door

In de huidige multiculturele samenleving wordt het steeds gebruikelijker om kinderen tweetalig op te voeden. Toch bestaan er nog veel vragen en onzekerheden over dit onderwerp. In dit artikel geef ik antwoord op een aantal van de meest gestelde vragen, en bied ik enkele achtergrond informatie.

Raakt het kind niet in de war van meer talen?
Nee. Wanneer u het kind beide talen op structurele wijze aanbiedt, zal hierover geen verwarring ontstaan. Hierbij is het wel van belang dat beide talen voldoende worden aangeboden, het liefst op diverse manieren. Bijvoorbeeld door het lezen van boeken, het doen van spelletjes of het kijken van films. Daarnaast is het mogelijk om zelf de ene taal aan te bieden, terwijl uw partner de andere taal spreekt.

Het kind zal op deze manier beide talen opvangen, en zich eigen maken. Tijdens de peuter periode worden met enige regelmaat de woorden uit beide talen met elkaar vermengd. Hier hoeft u niet van te schrikken, het kind laat zo zien dat het beide talen beheerst. In deze periode verschijnen ook diverse samentrekkingen of samengestelde zinnen. Denk aan: ‘ik ben hungry’, of ‘dat is pretty mooi’. Wanneer uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt zullen dergelijke zinnen minder vaak verschijnen, en wordt er meer onderscheid aangebracht in de twee talen. Dit komt mede doordat het kind nu naar school gaat, en hier één enkele taal aangeboden krijgt.

Is het handiger om het kind de talen na elkaar te leren?
Nee. Juist door het kind de twee talen tegelijk aan te bieden, zal deze beide talen makkelijker op pakken. Wel is het belangrijk om (indien hier sprake van is) de moedertaal vaak en goed aan te bieden. Een tweede taal kan bijvoorbeeld in mindere mate, of alleen tijdens een voorleesuurtje worden aangeboden. Hoe eerder u hiermee begint, hoe sneller uw kind ook de tweede taal vloeiend zal kunnen verstaan en spreken.

Wat zijn de voordelen van tweetalig opvoeden?
Uw kind tweetalig opvoeden, heeft zowel cognitieve als sociaal-emotionele voordelen. De cognitieve voordelen bestaan onder andere uit het makkelijker wisselen tussen verschillende talen wat leidt tot een beter abstract denken, latere dementie, en sneller technisch lezen. De sociaal-emotionele voordelen zijn een beter begrip van diverse culturen en de geschiedenis van een land. Ook leidt het leren van een tweede taal, zeker met ouders uit verschillende landen tot een beter contact en begrip van elkaar.

Zitten er ook nadelen aan een tweetalige opvoeding vast?
In een enkel geval komt het voor dat kinderen die tweetalig worden opgevoed, tijdens hun kleuter periode een lichte taalachterstand hebben. Dit komt dan vaak doordat het Nederlands niet vaak genoeg wordt aangeboden. De eerste schooljaren zal het kind dan extra zijn best moeten doen om de lessen te volgen. Worden de talen wel evenredig aangeboden, dan heeft het kind overigens juist een voorsprong op school. Nadelig is tevens dat u soms op onbegrip kunt stuiten, vanuit zowel de school als omgeving. In een dergelijk geval is het belangrijk uit te leggen dat u juist uw kind een goede basis mee wilt geven, wat niet perse leidt tot een taal- en leerachterstand.

Is er een ideale methode voor de meertalige opvoeding?
Niet perse. Er zijn twee veelgebruikte methodes, die bekend staan onder de naam OPOL (One Parent One Language) en MLAH (Minority Language At Home). Voor welke methode u kiest is afhankelijk van uw wensen. Bij de OPOL methode praten beide ouders een ‘eigen’ taal. Zo zal het kind beide talen goed leren beheersen, evenals een goed begrip krijgen van woord, zinsbouw en klank. De MLAH methode is eveneens bewezen effectief. Hierbij spreekt men thuis in het gezin een andere taal dan de omgeving. Ook dan is het voor een kind makkelijk om hierin onderscheid te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.