Recensie: Impact

Geplaatst door

Het boek Impact van John Ortberg is gemengd ontvangen. Het wordt hoog aangeprezen door een aantal recensenten, maar volledig afgeschreven door anderen. De één noemt het een helder boek met grote invloed, de ander noemt het onwetenschappelijk en volledig nutteloos. Wie heeft er gelijk? Is het een goed boek? Of kunt u het maar beter laten liggen? Lees hier mijn recensie.

Wie is die man?
Dit is de vraag waarop auteur en evangelisch dominee John Ortberg in dit boek een antwoord probeert te vinden: wie is Jezus, en wat is zijn nalatenschap aan deze wereld? Door de lezer mee te nemen aan de hand van verschillende deelvragen zoals: ‘wat is een goed leven?’ en ‘wat was de grootste revolutie in de menselijkheid?’ wordt op de hoofdvraag langzamerhand een antwoord gevormd.

 Jezus als bron van al het goede in de wereld
De eerste hoofdstukken van het boek zijn echter met name gericht op de verheerlijking van Jezus, en al het goede dat uit zijn prediking is voortgekomen. Zo wordt hij door de auteur verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van scholen, ziekenhuizen, goede gevangenissen, ethiek in de samenleving, en ons begrip van vergeving. Een vaak gebruikte zin is dan ook: ‘Dit is vrijwel alleen te danken aan (de volgelingen van) Jezus. Hoewel Ortberg de stellingen af en toe probeert te nuanceren, vormt dit slechts een mager percentage van het geschrevene.

Dat er veel goeds is voortgekomen uit het Christelijke gedachtegoed valt niet te ontkennen, desalniettemin werken vandaag de dag – zij aan zij met de christenen – ook onder andere humanisten, islamieten en boeddhisten aan een betere wereld. En dat vergeet de auteur, mijns inziens, te benoemen.

Levenslessen
Het tweede deel van het boek is meer gericht op de persoon van de lezer: wat is een goed leven, en hoe zouden we ons leven moeten leiden om een goed mens te zijn? Een lesje onder meer in nederigheid en vergeving. Goede raad wordt in deze hoofdstukken verweven met Bijbelteksten, wat regelmatig mooie quotes als resultaat heeft. Een voorbeeld: “Wat Paulus doet is net zoiets als je op een datingsite aanmelden onder de gebruikersnaam ‘Loser’ en dan hopen op een afspraakje” (p. 101).

Gelukkig is de auteur in dit gedeelte niet wars van zelfspot. In zijn hoofdstuk over vergeving steekt hij ook de hand in eigen boezem. Hierbij stelt hij dat de mensen die Jezus volgen, niet alleen geneigd zijn om niet-christenen te beschouwen als tegenstanders, maar ook heel goed zijn in het creëren van verdeeldheid binnen de eigen groep (p. 124). Een welkome nuancering.

Het paasverhaal
Het laatste gedeelte van IMPACT maakt een meer theologische indruk. Hierin beschrijft Ortberg Jezus’ laatste dagen, waarbij hij verschillende (semi)wetenschappelijke uitstapjes maakt om de gebeurtenissen uit die periode en het belang hiervan te verklaren. Voor historici een zeer arbitraire vorm van geschiedenis bewijzen en verklaren, al levert het voor de leek een leuke inkijk in de mogelijkheden van betekenis.

Informatievoorziening, peptalk of bekering?
Men kan zich afvragen wat het doel is van dit boek: wil Ortberg zijn lezer informeren over de gevolgen van Jezus’ leven, moeten we geïnspireerd raken, en in actie komen als beter mens, of is het doel bekering? Eén van de kenmerkende zinnen op dit gebied is de volgende: “iemand die niets heeft om voor te sterven, heeft ook niets om voor te leven. Dankzij Jezus hebben gewone mensen iets gevonden om voor te sterven (p. 206). Dit geeft voor mij het uiteindelijke doel weer: wat er ook gebeurt, de lezer moet – voor zover die dat al niet was – zich bekeren tot het christendom.

Laten liggen of meenemen?
Het boek is, zeker voor degene die zich begeeft in de christelijke gemeenschap, zeker leuk om even door te lezen. Persoonlijk vind ik dat vooral in het deel ‘levenslessen’ interessante ideeën en feitjes worden gepresenteerd. Goed te gebruiken tijdens een Bijbelstudie of als uitsmijter op een verjaardag. Door het nadrukkelijke verheerlijkingsquotiënt worden de mooie passages soms echter verdrukt. Overall: drie uit vijf sterren.

Over de auteur
John Ortberg is een evangelisch christelijke auteur en dominee. Hij heeft vele boeken geschreven vanuit het evangelisch perspectief, waarmee hij onder meer de Christian Book Award heeft gewonnen. Dit boek, met de oorspronkelijke titel: Who Is This Man, werd in Amerika goed ontvangen met een derde plek op de New Release Chart van Amazon.

NB Deze recensie verscheen eerder al op zinweb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.