Oorsprong Kindergebaren

Geplaatst door

Zoals de meeste opvoedkundige en opvoedingsondersteunende methodes is ook het concept babygebaren overgewaaid vanuit Amerika. Het is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van bepaalde keyword gebaren, om de communicatie met baby’s mogelijk te maken, voordat zij kunnen spreken.

Babygebaren verschillen hierbij van de standaard gebarentaal, in het feit dat er geen gebruik wordt gemaakt van grammaticale constructies. Het gaat enkel en alleen om een gebaar voor een bepaalde emotie of voorwerp. Oorspronkelijk werd dit aangeduid met de term: enhanced gesture training.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben de voordelen van babygebaren aangetoond. Zo blijkt uit een onderzoek naar de effecten van babygebaren op de ontwikkeling van kinderen, dat wanneer kinderen op jonge leeftijd gebaren aanleren, zij profiteren van een beter mentale ontwikkeling, een groter expressief en receptief vocabulaire en een vermindering van gedragsproblemen (Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000).

Meer recent onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die babygebaren aanleren vaak met 13-15 maanden al gebaren kennen voor woorden, die zij sprekend pas rond de 18-20 maanden zullen gebruiken. Dit onderzoek ondersteunt dus de stelling dat de communicatie met baby’s vergemakkelijkt wordt door het aanleren van gebaren (Watt, Wetherby & Shumway, 2006).

Wetenschappers zien tevens vooruitgang in de communicatie met kinderen met het Down syndroom, door het gebruik van keyword gebaren, waaronder een verbeterde taal en spraak ontwikkeling (Buckley, 1998).

Desondanks blijven er wel vragen bestaan over het daadwerkelijke effect. Tegenstanders van de babygebaren methode stellen dat enkele onderzoeken wisselende resultaten aangeven, zoals een onderzoek van Johnston et al (2005). Daarnaast stellen zij dat er verschillen bestaan tussen de effecten van babygebaren op horende en dove kinderen. In de komende jaren zal dan ook meer gericht onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de effecten van babygebaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van kindergebaren, of samen met u kind een workshop volgen? Mail mij via jantine@geloofinontwikkeling.nl voor meer informatie.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.