Meer jongeren dan ouderen gelovig?

Geplaatst door

Blog van 20 januari 2015

De afgelopen week was het een aantal dagen heerlijk weer. Hierdoor raak ik altijd helemaal geïnspireerd om nieuwe dingen uit te proberen, om schoon te maken, en om actief bezig te zijn. Zo heb ik de afgelopen week heerlijk gewandeld, mijn kamer goed gepoetst, en diverse artikelen geschreven. Ook heb ik geprobeerd om mijn instagram en twitter meer uit te breiden, maar dat blijkt toch nog lastig. Ik merk (en dat is ook logisch) dat ik mijn bedrijf nog echt op de kaart moeten zetten, en dat mensen je natuurlijk ook niet zomaar volgen. 

Opvallend deze week vond ik het artikel in Trouw (Link) over de blijvende terugloop van het aantal gelovigen in Nederland. Voor het eerst zijn er meer ongelovigen dan gelovigen (25 tegenover 17 procent), met een hele grote groep ietsisten en agnosten hiertussen. Wel, en dat is interessant, zijn er verhoudingsgewijs meer jongeren dan ouderen actief gelovig. Psychologe Joke van Saane verklaart dit met de wens tot houvast van de jongeren, terwijl ouderen al weten waar ze in dit leven aan toe zijn.

Deze verklaring vind ik persoonlijk echter niet afdoende. Een dergelijke verhouding had dan ook gevonden moeten worden in voorgaande tellingen, omdat jongeren niet zomaar veranderen in de mate van houvast die zij nodig hebben, ten opzichte van ouderen. Dat de mensen in het algemeen meer houvast nodig hebben, in deze onzekere tijd inzake economie en ook de wereldproblematiek zou wel een verklaring kunnen zijn, maar dan verwacht ik juist een stijging in de algehele mate van gelovigheid.

Ik denk dat de verhoudingsgewijze stijging van het aantal gelovige jongeren eerder gezocht moet worden in het feit dat religie steeds minder als ‘stoffig’ wordt gezien. Waar de generaties 30ers en 40ers zich nog sterk afgezet hebben tegen de strakke banden van religie, zien jongeren tegenwoordig dat er ook een heel andere vorm van geloven bestaat, en dat er zeker waarde is in (sommige van) de tradities uit het geloof van bijvoorbeeld opa en oma.

Meer jongeren gelovig? Dat zien we niet terug in onze kerkbanken, zult u waarschijnlijk zeggen. Wel, dit is afhankelijk van de kerkelijke gemeente waarin u zich bevindt. Met name de evangelische kerken vormen een grote aantrekkingskracht voor veel jongeren, mede dankzij bijvoorbeeld een band in de kerk waarmee de liederen worden gezongen, en een charismatische predikant.

Daarnaast vormt ook de sociale media voor veel jongeren een soort ‘alternatieve gemeente’. Op onder meer twitter en instagram zijn verschillende accounts te volgen die dagelijks meerdere Bijbelteksten of inspirerende teksten naar hun volgers sturen. Op deze manier kunnen jongeren wel zichzelf gelovig noemen, zonder dat zij ooit een voet in de kerk hebben gezet.

Wat de reden ook is, ik ben benieuwd of deze trend zich in de volgende tellingen voortzet. Dan kan er wellicht ook meer onderzoek worden uitgevoerd, naar de manier waarop deze jongeren in het geloof staan (bezoeken zij een kerk, of helemaal niet), en wat daarvoor de aanleiding vormde. De toekomst zal het ons leren!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.