Aankondiging: Overblijfbijbel

Geplaatst door

Blog van maart 2015

Op 15 april wordt op de meester Lallemanschool in Moordrecht het eerste exemplaar van de Overblijfbijbel gepresenteerd. Het boek is geschreven door Joyce de Jongh-Foekema. Zij werkt(e) als (christelijke) overblijfmoeder en vond dat er een goede kinderbijbel voor tijdens het overblijven op school ontbrak. Daarom schreef zij de overblijfbijbel: een boek met korte verhalen die los van elkaar te lezen zijn tijdens het overblijven. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met uitgever Ark Media en Verus (een overkoepelend orgaan voor het Nederlands christelijk basisonderwijs).

Het idee
Op de website van de overblijfbijbel (www.overblijfbijbel.nl) stelt de auteur dat tijdens het overblijven vaak verschillende kinderen op verschillende dagen aanwezig zijn. Wanneer er dan gelezen wordt uit een kinderbijbel, vallen sommige kinderen altijd midden in een verhaal, of missen het einde van een tekst. Daarom bedacht zij de overblijfbijbel: een bijbel met korte verhalen die los van elkaar en door elkaar te lezen zijn. Dit zou moeten leiden tot een beter begrip van de teksten, en een aandachtiger gehoor van de kinderen.

De inhoud
Wanneer ik de inhoudsopgave van het boek erbij pak, dan valt inderdaad op dat er een groot aantal hoofdstukken zijn – namelijk 160 in totaal. De lengte van deze hoofdstukken is hierbij niet aangegeven, maar op basis van de gegeven audiofragmenten, die allen zo’n drie tot vier minuten duren, lijkt het te gaan om maximaal twee pagina’s met tekst. De hoofdstukken behandelen elk één of meerder hoofdstukken uit een Bijbelboek, waarbij veel nadruk ligt op Genesis, Exodus, Koningen, Samüel en de vier evangelisten + handelingen. De volgorde van het kerkelijk jaar wordt hierin aangehouden. Waarom de auteur precies voor deze boeken heeft gekozen wordt nergens duidelijk.

De hoofdstukken krijgen elk een titel naar aanleiding van het verhaal dat er over is geschreven. Deze titels variëren van “Het gemene plan van de duivel” (Gen. 3), tot “Dappere vrouwen” (Exodus 1), “Prutsloot” (2 Kon. 5) en “Hoger dan de wolken” (Luk. 24). In veel gevallen blijkt uit de titel al waar het verhaal over gaat, en wat de boodschap hiervan is. Het lijkt er op alsof de auteur haar best heeft gedaan om de titels aansprekend te maken voor haar lezers (kinderen uit groep 3 tot en met 8), door thema’s te gebruiken die hen aanspreken. Geluisterd naar de audiofragmenten lijkt het alsof de overblijfbijbel meer geschikt is voor de leerlingen uit groep 3 tot en met 6, dan de compleet bedoelde doelgroep.

Extra’s
Naast de Bijbelverhalen biedt de overblijfbijbel tevens gebeden en vragen om over door te praten. De verhalen staan bovendien centraal, het boek bevat geen illustraties. Op de website vinden toekomstige gebruikers van de overblijfbijbel tevens voorleestips voor tijdens het overblijven. Deze variëren van het krijgen van rust in de groep (we gaan straks buitenspelen) tot de kracht van het gebruik van leestekens en interactie.

Eerste indruk
Ik heb persoonlijk mijn twijfels of de voorleesbijbel een grote toegevoegde waarde gaat hebben. Hoewel het waarschijnlijk heel prettig is voor overblijfouders om korte verhalen te hebben, die men door elkaar kan gebruiken, wordt dit mijns inziens al ondervangen door Bijbelse prentenboeken. Deze hebben bovendien als toegevoegd voordeel dat er wel illustraties in staan.

Het voordeel van de overblijfbijbel zal dan wellicht zijn dat deze het kerkelijk jaar volgt, het sluit op deze wijze aan bij de zondagschool en eventuele lezingen thuis. Wat zorgt voor een goede structuur en duidelijkheid bij de leerlingen.

Tot slot vraag ik me af of de overblijfbijbel algemeen christelijk genoeg is opgezet om binnen al het christelijk basisonderwijs in Nederland te passen – al is dat misschien niet een doel van de auteur geweest -. Ik ben heel benieuwd! Ik hoop het boek binnenkort te kunnen bestellen, en ervaringen van diverse scholen met het product met jullie te kunnen delen.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.